Regulamin

Regulamin

 

Sklep Internetowy "DecoPrint.pl" działający pod adresem www.decoprint.pl, prowadzony jest przez firmę "Decoprint" Magdalena Balakowska, z siedzibą w Bochni, ul. Dębcza 25A, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 7998/2009

NIP: 868-174-03-91. Regon numer: 120966474


1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu, z prośbą o jego potwierdzenie.
3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia, niezależnie od wybranego sposobu płatności, wynosi 3-5 dni robocze. Czas realizacji zamówienia, jest rozumiany jako czas, od momentu potwierdzenia zamówienia oraz udzielenia wszystkich wymaganych informacji, niezbędnych do produkcji, do momentu nadania przesyłki. Oferowane przez nasz sklep produkty, wykonywane są dopiero po złożeniu zamówienia. Produkty nie są dostępne od ręki – produkowane są na zamówienie.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy to około 1 dzień roboczy przy dostawie Kurierem DPD lub poprzez wysyłkę do paczkomatu InPost

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.


8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 

- przelewem bankowym na konto sklepu.

Dane do przelewu:

Numer Konta: 76 1050 1445 1000 0090 6879 7464 (ING Bank Śląski)

DecoPrint

Magdalena Balakowska

Dębcza 25a, 32-700 Bochnia

 W tytule przelewu prosimy umieścić numer zamówienia.

 

- płatności poprzez system błyskawicznych płatności PayPal

- płatności poprzez system błyskawicznych płatności Shoper (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A)

- płatności kartą:
  * Visa 

  * Visa Electron

  * MasterCard

  * MasterCard Electronic 

  * Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

 

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy Poczta Polska, DPD oraz InPost

 

 

Koszt dostawy przy wyborze kuriera DPD:

Przesyłka kurierska  18 zł

Paczkomaty InPost: 13 zł

 

11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest wykonanie towaru wymienionego w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca
2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „DecoPrint”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, możliwości dokonania przez Państwa płatności oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane jakie są przez nas zbierane to: 

- dane personalne klienta - imię i nazwisko/dane firmy

- adres klienta, na który ma być wysłane zamówieni
- numer telefonu
- adres mailowy

14. Zwrot towaru. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwrotu towaru należy dokonać w ciągu kolejnych 14 dni. Zwracany towar prosimy odesłać razem z wypełnionym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu, wktórym uwzględnione będą dane do przelewu, oraz numer konta klienta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty, w ciągu 14 dni roboczych, od momentu otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”  (Art.10.3.) zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówieniem wykonany wg właściwości podanych przez klienta. Za takie produkty uznaje się:

- produkty z grafiką, zdjęciem przysłanym przez klienta 
- produkty wykonywane na wymiar podany przez klienta
- produkty ze zmienionymi na życzenie klienta parametrami - wielkość, rozmiar, materiał, napisy, indywidualne grafiki itp

- produkty spersonalizowane - np naklejki na laptopy, netbooki, czytniki itp. wykonywane na dokładny wymiar podany przez klienta, z wybraną grafiką,

wybraną powłoką laminatu 

- produkty nie nadające się do ponownej odsprzedaży, ponieważ są ściśle związane z osobą kupującego i zostały wyprodukowane ściśle wg wytycznych klienta


15. Reklamacje.

Jeżeli odbierając paczkę z paczkomatu, czy to za pomocą aplikacji czy z poziomu urządzenia, zauważysz, że paczka jest uszkodzona, natychmiast zaznacz opcję "mam uwagi do paczki". Paczkę zostawiasz wtedy w skrytce, a na swój adres mailowy otrzymasz formularz reklamacyjny. Na jego wypełnienie i zatwierdzenie masz 14 dni. Jeśli paczkę dostarczył Ci kurier, poproś go o sporządzenie protokuł szkody. Jeżeli natomiast paczka nie nosi śladów uszkodzenia a po jej otwarciu stwierdzisz wady fizyczne lub produkt jest niezgodny z umową, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem kontakt@decoprint.pl. Zgłoszenie reklamacji mailowo, uruchamia procedurę reklamacyjną. W większości przypadków, odsyłanie wadliwego towaru nie jest konieczne. Jeśli zostanie podjęta decyzja o odesłaniu wadliwego towaru, należy go odesłać na adres "DecoPrint" ul. Dębcza 25A, 32-700 Bochnia. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, lub sklep dokona zwrotu pieniędzy.

Jeśli uszkodzenie towaru wynika z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, prosimy o spisanie protokołu przez kuriera, lub zgłoszenie tego faktu w paczkomacie przy odbiorze paczki z automatu paczkowego. Pozwoli to znacznie przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Polski można skorzystać z następujących form wsparcia:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.16.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprzedawca może zbierać podane przez Klienta dane osobowe, w tym w szczególności dane podane w trakcie składania Zamówienia i w celu jego realizacji. 
Dane osobowe zbierane przez Sprzedawca są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku
Sprzedawca dochowuje najwyższych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych i w tym celu stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne, informatyczne i organizacyjne.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub Usługi, oraz archiwizacji danych, jak również w innych celach określonych w Regulaminie.
Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia. 
W celu realizacji Zamówienia lub świadczenia niektórych Usług, Sprzedawca może dokonać powierzenia danych osobowych Klienta innym podmiotom, w tym w szczególności: 
operatorom płatności elektronicznej, firmom doręczającym zamówienia 
Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl